Tribina u Novom Pazaru: Poboljšati uslove za rad opštinskih savjeta za međunacionalne odnose

43

Opštinski savjeti za međunacionalne odnose funkcionišu pod lošim zakonskim rješenjem, a njihov rad ili pasivnost najčešče zavisi samo od entuzijazma članova, ocijenjeno je na tribini Sto plus radija u Novom Pazaru.

Panelisti, predstavnici savjeta Novog Pazara i Sjenice, lokalne samouprave Tutina i dvije organizacije civilnog društva (OCD) bili su jednoglasni u oceni da korisna i dobra ideja nije zaživela u najvećem broju višenacionalnih sredina.

“Čak ni u Vojvodini, gde se očekivalo da imamo bolji rezultat“, naglasio je direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.

Prema njegovoj ocjeni, savjeti za međunacionalne odnose se često doživljavaju i kao dodatna zaštita manjinskih i ljudskih prava, što nikako ne bi trebalo da bude.

“Glavna karakteristika ovakvog savjeta je da to treba da bude mjesto lokalnog dijaloga između predstavnika političkih stranaka, nacionalnih savjeta, vjerskih zajednica i da se taj savet obraća lokalnoj skupštini“, rekao je Janjić.

On je dodao i da bi savjeti trebali da preuzmu ulogu koju za sada niko ne radi u Srbiji, “osim kad se dese neki grubi medjunacionalni incidenti, a onda u Srbiji počne da se govori o nekim mirovnim vijećima i inicijativama“.

Prema izvještaju zaštitnika građana Zorana Pašalića o savjetima za međunacionalne odnose, oni su osnovani u samo 53 lokalne samouprave, a u prošloj godini čak 40 njih nije održalo ni jednu sednicu.

Član Savjeta u Sjenici Radoslav Rakonjac je na tribini pod naslovom “Da li su Saveti za međunacionalne odnose čuvati dobrih odnosa? Iskustva Novog Pazara, Sjenice i Tutina” ocijenio da je potpuno nebitno koji je narod većinski u nekoj opštini, ukoliko je taj organ lokalne samouprave samo savjetodavno tijelo.

“Zakonski okvir bi trebalo poboljšati i dozvoliti da predstavnik Saveta ima ‘svoju stolicu’ u Skupštini opštine, ne da bi glasao već bio u prilici da reaguje kada je potrebno”, rekao je Rakonjac.

On smatra i da bi rad Savjeta za međunacionalne odnose morao da se obezbijedi finansiranjem iz lokalnog budžeta.

Rakonjac je naglasio da je savjet u Sjenici formiran 2013. godine i da bi svaka opština koja želi da ode korak dalje u svojoj demokratizaciji što pre trebala da formira svoj savjet za međunacionalne odnose.

Predsednica nedavno formiranog Savjeta Novog Pazara (po troje Srba i Bošnjaka) Vasvija Gusinac je rekla da su oni za nekoliko mjeseci održali tri sjednice.

“U našem Poslovniku stoji da ćemo se u svom radu rukovoditi uspostavljanju dobrih odnosa, saradnje, razumevanja i izgradnje povjerenja“, naglasila je.

“Problem je to što zakon nije dorečen, autonomnost saveta nije odredjena, tako da taj kanal prema nevladinom sektoru i drugim strukturama društva nije otvoren, zbog čega sve zavisi od članova da u svom radu otvore i tu mogućnost. Mi smo do sada bili zatrpani odlukama koje se odnose na promene naziva ulica, koje datiraju jos iz 2007. godine“, rekla je Gusinac.

Član Opštinskog vijeća Tutina Semir Kurtanović je naglasio da ta lokalna samouprava ima pomoćnika predsjednika opštine za međunacionalnu saradnju, ali je najavio skoro formiranje takvog organa.

On je naglasio da je prije mjesec dana na području te opštine policajac srpske nacionalnosti na dužnosti ubio mladića bošnjačke nacionalnosti, ali da su građani “navikli na suživot” adekvatno reagovali na težak incident koji je sam po sebi mogao da izazove teže posljedice po međunacionalne odnose.

Izvršni direktor OCD Urban in iz Novog Pazara Sead Biberović smatra da Savet za međunacionalne odnose treba da reaguje po većini lokalnih tema i tijesno sarađuje sa ostalim savetima (bezbednost, mlade, rodnu ravnopravnost…) koji su formirani u gradu.

Do kraja godine Sto plus radio će organizovati i tribine o sudbini lokalnih i položaju manjinskih medija i etničkom sastavu organa vlasti koji nisu iz nadležnosti lokalne samouprave.

Seriju razgovora o temama bitnim za manjine u procesu evropskih integracija podržala je Ambasada Švajcarske u Srbiji i Crnoj Gori.