Osnovni sud u Rožajama postigao potpunu ažurnost

0
174
Foto:RTCG

Osnovni sud u Rožajama, već godinama, prema rezultatima koje ostvaruje, važi za jedan od najažurnijih u Crnoj Gori i to ne samo na nivou osnovnih sudova već ukupno u sudskom sistemu države.

Predsjednik suda Zahita Camića kaže da je ta ustanova u 2018. godini ostvarila odlične rezultate, odnosno da je sud na kraju prošle godine od ukupno 3.293 predmeta koliko su ih imali u radu, završio čak 95% tih predmeta i s ponosom ističe da nijesu imali nezavršenih krivičnih predmeta.

“Ovakvim rezultatima se malo koji sud, ne samo u Crnoj Gori već i regionu, može pohvaliti. Mogu slobodno da konstatujem da je ovaj sud u potpunosti ostvario svoju zakonsku ulogu.

U krivičnim predmetima smo postigli potpunu ažurnost I nije nam ostao ni jedan predmet iz prošle godine u toj oblasti što je još jedan kuriozitet u odnosu na druge sudove. Što se tiče parnične materije, završeno je preko 90% predmeta. Neriješeni parnični predmeti su ostali nezavršeni iz procesnih razloga. Takođe, u sudu nismo imali nezavršenih starih predmeta pa nam je najstariji predmet iz 2018. godine”, kazao je Camić, ističući da se ukupan kvalitet rada ovog suda ogleda I u broju potvrđenih I ukinutih odluka od strane viših sudskih instanci.

“U krivičnom postupku nemamo ni jednu ukinutu odluku, dakle, sve naše presude su potvrdjene, dok dok je u parničnoj materiji ovaj procenat iznosio oko 13%, što se prema kriterijumima smatra odličnim rezultatom. Nismo imali krivičnih predmeta u kojima je nastupila zastarjelost u krivičnim gonjenima.

Odluke koje je sud donio u prošloj godini uradjene su
u zakonom propisanom roku a sud je prema stranka otpremio preko 3.000 odluka”, ističe Camić, naglašavajući da je sud savjesno I odgovorno sprovodio zaključke sa opšte sjednice Vrhovnog suda kao I sa sjednica svih predsjednika sudova.

Camić ističe da su u prošloj godini imali u radu oko 130 krvičnih predmeta u kojima su uglavnom dominirala krivična djela protiv imovine. Naglašava da su rješavali predmete koji su se odnosili na tešku krađu, kradju, KD protiv života I tijela, odnosno lake tjelesne povrede, te teške tjelesne povrede, te da je bilo krivičih djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

“Ranije je ovaj sud bio pretrpan predmetima koji se odnose na krivično djelo šumske kradje ali u zadnjih pet, šest godina, tih predmeta nemamo. Da li je na terenu stvarno tako, u to ne želim da ulazim, jer su za to zaduženi drugi organi ali u prošloj godini, čini mi se, nijesmo imali ni jednu optuženu stranku po tom osnovu. Kroz svoj rad, sud je obezbijedio punu zaštitu svakog gradjanina na području ove opštine”, konstatuje Camić.

Kada je riječ o kadrovskoj popunjenosti, Camić ističe da je stanje zadovoljavajuće.

“Takođe, dobro smo popunjeni i sa službeničkim mjestima a imamo odlične smještajne uslove za rad sa potpunom tehničkom opremljenošću. Medjutim, kada je riječ o nagrađivanju službenika, tu nijesmo zadovoljni, jer sudije nemaju onolika lična primanja koja bi trebali da imaju gledano po složenosti poslova koje obavljaju. Posebno smo nezadovoljni time što niko od naših sudija, osim predsjednika suda, nema riješeno stambeno pitanje ali I pored toga naši sudije su I u takvim uslovima radili I obavljali sudijsku funkciju na valjan način I postigli odlične rezultate”, kaže Camić.

Ističe da je u malim sredinama kao što je Rožaje, vrlo teško raditi posao sudije.

“Kao predsjednik suda ne mogu da komentarišem suđenje ali mogu reći da je danas u Crnoj Gori najteže biti sudija. Sudijski posao je zahtjevan i traži mnogo odricanja, predanosti i odgovornosti, pa je u ovako malim sredinama teško nositi se sa lokalizom i ostati samostalan, a još i ne biti zaštićen u bilo kom smislu od kritizerstva. Zato svi oni koji kritikuju rad sudija moraju za to imati argumente”, kaže Camić i ističe da se saradnja sa tužilaštvom I policijom ogleda kroz zakonske okvire.

“Mi smo spremni za kvalitetnu saradnju sa lokanom upravom, koja u posljednje vrijeme, pak, nije iskazala neko posebno interesovanje za rad ovog suda. Meni je žao što je tako jer bi u suprotnom imali o puno čemu da razgovaramo, posebno o ostvarivanju prava gradjana pred ovim sudom”, rekao je predsjednik rožajskog Osnovnog suda.