Novi Pazar / Skup o poboljšanju položaja Roma

61

Položaj Roma u Novom Pazaru izuzetno je težak i ne razlikuje se mnogo od ostalih dijelova Srbije, rečeno je danas na Okruglom stolu “Javni forum– Zajedno za jednakost”.

Ovaj projekat realizovali su NVO Građanski forum iz Novog Pazara, Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Koordinator Građanskog foruma Alija Halilović rekao je radiju Sto plus da je proces zapošljavanja i školovanja Roma veoma problematičan u cijeloj državi, pa i kod nas.

“Svi projekti zasnivaju se na verbalnoj podršci Romskoj zajednici, ali ne i na materijalnoj. Svoje finansije dobijaju uglavnom preko Centra za socijalni rad i Dečije zaštite, jer su drugi načini teško ostvarivi i na tome treba raditi”, rekao je Halilović.

On je dodao da su u Novom Pazaru Romi ipak najmanje diskriminisani od strane građana.

“Novopazarci su vrlo tolerantni prema Romima ali i prema ostalim sugrađanima”, istakao je Halilović.

Skupu su prisustvovali predstavnici Gradskog veća, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Doma zdravlja i Romskih organizacija.