Izašla iz štampe knjiga Nadira Dacića “Beogradski Gajret Osman Ðikić”

376

Iz štampe izašla 10-a knjiga po redu autora dr. Nadira ef. Dacića pod naslovom”Beogradski Gajret Osman Ðikić”.

Gajret je kulturno-prosvjetno društvo, osnovano 1903. godine u Sarajevu, čiji je prvi predsjednik bio dr. Safvet-beg Bašagić.

Prvobitni cilj i zadatak Drustva bio je potpomaganje školovanje muslimanske mladeži. Kasnije su osnovani Pododbori Gajreta u ostalim gradovima u BiH a od 1921. godine počinje organizovano djelovanje ovog Društva i na prostoru Sandžaka.

U Beogradu je 1923. godine osnovan Beogradski Gajret Osman Ðikić, čiji je cilj bio omogućavanje školovanje što većeg broja muslimanske omladine iz BiH i drugih krajeva tadašnje države na Univerzitetu i drugim višim školama u Beogradu. Društvo je 1931. godine sagradilo studentski dom, kapaciteta 150 studenata, u Dalmatinskoj 37, zgrada na korici knjige.

Kroz ovaj Gajretov studentski dom, do prestanka sa radom Društva 1941. godine, prošlo je 700 studenata iz cijele tadašnje države.

Sačuvana je kompletna kartoteka Gajretovih pitomaca od 1923-1941. godine (jedan primjerak u albumu).

U septembru 1950. godine imovina ovog Doma je predata na upravljanje studentskom domu Vera Blagojević. I od tada do danas to je ženski studentski dom Vera Blagojević II.

Foto: Facebook/Nadir Dacić
Foto: Facebook/Nadir Dacić
Foto: Facebook/Nadir Dacić
Foto: Facebook/Nadir Dacić
Foto: Facebook/Nadir Dacić

Izvor: Sandžačke novine/Facebook/Nadir Dacić