U Tutinu više od osam hiljada nezaposlenih

176

Na evidenciji ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) u Tutinu trenutno ima 8.142 nezaposlenih, među kojima ih je najviše samo sa završenom osnovnom skolom, 4.926, dok je onih sa višim i visokim obrazovanjem 221.

Sa fakultetskom diplomom najviše ima pravnika 42, potom 37 ekonomista, 16 ljekara, 11 stomatologa, 30 inženjera saobraćaja, 18 strukovnih inženjera mašinstva, kao i 10 profesora razredne nastave.

Šef ove ispostave Emin Čelić rekao je radiju Sto plus da je njihova uloga da pruže stručnu podršku u traženju posla, kao i da povežu nezaposlene sa poslodavcima kojima je potreban odgovarajući kadar.

“U skladu sa tim, zaposleni u ovoj službi svakodnevno se trude da odgovore savremenim trendovima u načinu rada i poslovanja koji se primjenjuju i u Evropskoj uniji kada je u pitanju realizacija mjera aktivne politike zapošljavanja”, rekao je Čelić.

Ovogodišnji Sajam zapošljavanja u Tutinu okupio je 20 poslodavaca koji su nezaposlenim osobama ponudili 110 slobodnih radnih mjesta različitih profila.

Izvor: radiostoplus.com