Tutin i Sjenica dobijaju prve notare, Novi Pazar trećeg

0
251

Pravnobilježnička komora Srbije raspisala je konkurs za imenovanje po jednog javnog bilježnika u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, saznaje radio Sto plus.

Pravo prijave na konkurs imaju državljani Srbije sa diplomom pravnog fakulteta, položenim pravosudnim i ispitom za javnog bilježnika, kao i petogodišnjim radnim iskustvom u struci posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidati moraju govoriti, pisati i čitati srpski jezik, a poznavati i bosanski jezik ili priložiti sporazum o saradnji sa sudskim prevodiocem za taj jezik.

Konkurs je raspisan 6. jula i traje 15 dana.

U Novom Pazaru trenutno rade dva notara, Hafiz Hajrović i Ahmet Ademović, dok će prve javne bilježnike Sjenica i Tutin dobiti poslije ovog izbora.