Šemsović: Grize me savjest zbog Bedema

0
112
Foto: radiostoplus.com

Direktor DOO “Lipa” Ćerim Šemsović rekao je danas da će učiniti sve što treba da spijreči dalje obrušavanje južnog Bedema Novopazarske tvrđave i da ga uz pomoć kompetentnih stručnjaka vrati u autentično stanje.

U njegovom vlasništvu je sporni ugostiteljski objekat, čiji zakupac je nezakonito sagradio nadstrešicu sa koje, najvjerovatnije, voda pravi eroziju Bedema.

Šemsović je radiju Sto plus rekao da osjeća grižu savjesti zbog svega, iako on direktno nije kriv već zakupac njegovog lokala, kojeg je molio da prekine sa radom dok se problem ne reši.

“Mislim da stručne službe mogu i sada, dok lokal radi, da urade projekat ili preporuku kako da se sanira ovo obrušavanje. Spreman sam i finansijski da učestvujem u sanaciji, koja će sigurno podrazumjevati da se urade novi slivnici i unutrašnji odvodi i da se sve to zaštiti“, rekao je Šemsović.

On očekuje da će se sve riješiti u koordinaciji sa lokalnom samoupravom i Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture.

“Dajte da vidimo šta treba da se uradi, da se sve stavi na papir, ako treba i lokal da prestane sa radom i da se skloni nadstrešica. Ja sam otvoren za svaku vrstu saradnje i dogovora i u interesu mi je da se sve uradi kvalitetno, da mi stručni ljudi kažu kojim materijalom i na koji način sve to da se uradi, koji kamen da koristimo i ostalo“, rekao je Šemsović.

Glavni urbanista u lokalnoj samoupravi Novog Pazara Elvir Hamidović rekao je ranije našem radiju da Republički zavod za zaštitu spomenika kulture ne dozvoljava sanaciju ovog Bedema dok se ne ispita uzrok njegovog urušavanja, a da bi se to uradilo ugostiteljski objekat na njemu mora da predstane sa radom.

On je tada rekao da je žalosno da ovakav kulturno istorijski spomenik propada zbog nesavjesnosti određenih ljudi.

Arhitekta Tarik Brunčević apelovao je ranije na nadležne da što hitnije privremenom konstrukcijom ojačaju Bedem, ali da uklone montažni objekat na njemu, jer ga on dodatno opterećuje svojom težinom.

Po Zakonu o planiranju i izgradnji kompletna nadležnost nad kulturno istorijskim spomenicima u rukama je Republičke građevinske inspekcije, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Ministarstva građevinarstva i infrastrukture.

Novopazarska tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja, predstavlja srednjovekovno tursko utvrđenje, koje je sredinom 15. vijeka podigao jedan od naslavnijih osmanlijskih vojskovođa Isa beg Ishaković.