Sead Šesmović ovogodišnji dobitnik nagrade “Amir Dautović”

0
240

Žiri za dodjelu nagrade “Amir Dautović” Kulturnog centra Novi Pazar u sastavu dr. Sait Kačapor, Melida Rebronja i mr. Adisa Musić, danas je jednoglano odlučio da nagrada za 2019. godinu bude dodijeljena prof. dr. Seadu Šemsoviću.

“Nakon istraživanja koja osoba se posebno istakla u oblasti kulture, tradicije, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma Bošnjaka, nastave na bosanskom jeziku, te drugim bitnim pitanjima koja se tiču identiteta Bošnjaka u Republici Srbiji, kako bismo sačinili prijedlog za dodjelu nagrade ‘Amir Dautović’, na osnovu svih istraživanja i konsultacija, kako među sobom, tako i sa istaknutim faktorima u Novom Pazaru i Sandžaku u cjelini, kao i na čitavoj teritoriji Srbije, članovi žirija za nagadu Kulturnog centra ‘Amir Dautović’ u 2019. godini jednoglasno su donijeli odluku da ovogodišnja nagrada bude dodijeljena prof. dr. Seadu Šemsoviću”, stoji u obrazloženju žirija.

Sead Šemsović je rođen 1978. godine u Raški. Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Pazaru, a Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH (studijska grupa: Književnosti naroda BiH i bosanski jezik), 2002. godine. Magistarsku tezu pod naslovom “Intertekstualni odnosi usmeno-pisano u bošnjačkoj književnosti / modeli i paradigme)“ odbranio je 2008. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom “Epski svijet Avda Međedovića“ uspješno je odbranio 2012. godine, također na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Glavni je i odgovorni urednik “Godišnjaka“ Bošnjačke zajednice kulture “Preporod“ u Sarajevu, kao i “Bošnjačke riječi“, časopisa za nauku, kulturtu i književnost sandžačkih Bošnjaka čiji je osnivač Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji.

Na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je od 2005. do 2017. godine biran u zvanje vanrednog profesora u oblasti usmene književnosti. Kao docent doktor angažovan je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Bavi se usmenom književnošću, njezinom relacijom sa savremenom bošnjačkom književnošću, kulturnom historijom Bošnjaka. Saradnik je na različitim projektima sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u Srbiji na polju obrazovanja na bosanskom jeziku. 

Autor je knjige “Epski svijet Avda Međedovića“ (Narodna biblioteka “Dositej Obradović“, Novi Pazar, 2017) i priređivač izdanja “Munib Maglajlić, 1945–2016“ (Behar, Zagreb, 2016. / Tematski broj časopisa). U pripremi mu je knjiga “Divan [Ahmed Gurbi-baba]“ . 

Recenzent je i urednik brojnih izdanja na bosanskom jeziku, udžbenika, te Zbirke zadataka iz bosanskoga jezika za završni ispit u osnovnom obrazovanju i odgoju za školsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i odgoja i Просветни преглед д.о.о., Beograd 2017. i 2018) itd. 

Radovi, ogledi i prikazi (preko šezdeset naučno-istraživačkih radova) objavljivani su mu u časopisima koji izlaze na teritoriji bivše Jugoslavije.

“Na osnovu svega toga, žiri je jedinstven u stavu da je prof. dr. Sead Šemsović uvjerljivo najkonkurentniji kandidat za ovogodišnju dodjelu nagrade “Amir Dautović“, stoji, između ostalog, u obrazloženju žirija.

Sead Šemsović živi i djeluje u Novom Pazaru i Sarajevu, naizmjenično. Oženjen je i ima dvoje djece.

Nagrada će Šemsoviću biti uručena na svečanosti 22. februara 2019. godine u Kulturnom centru u Novom Pazaru, a o njegovom naučno-istraživačkom doprinosu govoriće članovi žirija.