Predstavljen novi koncept “Bošnjačke riječi” (FOTO)

260
Foto: Nedžad Smailagić

Tokom desetogodišnjeg izlaženja “Bošnjačka riječ” je od časopisa o društvenim pitanjima prerastao u publikaciju koja se bavi naučnim, kulturnim i književnim radom sandžačkih Bošnjaka, rečeno je na promociji novog četvorobroja u Tutinu.

Foto: CBS

Izdavač i osnivač Esad Džudžo rekao je da “Bošnjačka riječ” sa novim konceptom donosi i ambiciju da podstakne i ispiriše naučno-istraživačku djelatnost u oblasti bosanskog jezika, književnosti, historije i kulture.

Foto: Nedžad Smailagić

Časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka osnovali su 2006. godine Bošnjačko nacionalno vijeće i Centar za bošnjačke studije.

Foto: Nedžad Smailagić

Izvor: radiostoplus.com