Muslimani u Novom Pazaru dobijaju novo mezarje

0
232

Na osnovu geomehaničkog elaborata predstavnici lokalne samouprave u Novom Pazaru donijeće konačnu odluku o tome da li će novo muslimansko mezarje u ovom gradu biti u KO Izbice, prenosi radio Sto plus.

Grad je raspisao javnu nabavku za izradu ovog elaborata, koji podrazumijeva arhitektonske, tehničke i geodetske usluge na devet katastarskih parcela u ovom selu nadomak Novog Pazara.

Na Portalu javnih nabavki se navodi da je, između ostalog, potrebno uraditi geomehaničko istrežno bušenje ukupno 14 bušotina, kao i kompletno labaratorijsko ispitivanje uzoraka tla, registrovanje eventualnih podrzemnih voda i mjerenje njihovog nivoa.

Ugovor će biti potpisan sa ponuđačem koji ponudi najnižu cijenu, za posao koji je u obavezi da završi najkasnije za 15 dana.

Rok za podnošenje ponuda je utorak, 19. februar, do 13 časova.

Foto: radiostoplus.com