Izabrani rukovodeći organi BNV

0
145

Vijećnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) potvrdili su danas raniji izbor predsjednika, a izabrali su i potpredsjednike ovog nacionalnog organa, kao i Izvršni odbor.

U saopštenju dostavljenom medijima navodi se da su za potpredsjednike izabrani diplomirani politikolog Muhedin Fijuljanin, doktor filoloških nauka Fuad Baćićanin, univerzitetski profesor emeritus Sait Kačapor i profesor historije Esad Rahić.

Foto: BNV

Za predsjednika Izvršnog odbora izabran je Hasim Mekić, dok će funkciju potpredsjednika obavljati Elvir Eminbegović.

“Odluka o potvrđivanju izbora predsjednika BNV uslovljena je pokretanjem inicijative kod ministarstva za poništenje ranije Odluke o izboru Esada Džudža za predsednika Vijeća od strane liste ‘Matica Bošnjačka’. Današnjim donošenjem Odluke o potvrđivanju izbora Džudža za predsjednika BNV otklanja se svaka mogućnost da se ista poništi od strane ministarstva’’, navodi se u ovom saopštenju.

Foto: BNV

Predsjednik BNV Esad Džudžo rekao je medijima da će ovaj nacionalni organ u narednom periodu nastaviti rad ka ostvarenju programa koji je predstavljen javnosti.