Grad Novi Pazar uređuje 18 ulica

0
152
Foto: Facebook/SDP

Gradska uprava Novog Pazara raspisala je tender za izvođača radova na uređenju 18 ulica u ovom gradu, a kriterijum za dodjelu ugovora je najniža ponuđena cijena, piše Radiostoplus.com.

Radio Sto plus saznaje da je grad za ove radove, koji će se izvoditi u oktobru i novembru, ovogodišnjim budžetom predvideo 54 miliona dinara.

Prema tenderskoj dokumentaciji, u koju je ovaj radio imao uvid, grad će urediti krakove ulica Kej skopskih žrtava, Dubrovačke, Alekse Šantića, Donji Aleksinac, Generala Živkovića, Marka Kraljevića, Rajka Ackovića, Save Kovačevića, Vehba Kolašinca, Pante Gajića- Alekse Šantića- Aleksandra Đukića, kao i dva kraka ulice Vojkovačke.

Osim njih, u planu je uređenje ulice Trnavske, pored Stambol džamije, lokalnih puteva u selima Miščiće i Prćenova, put u Paralovu, nastavak pristupne saobraćajnice fudbalskom stadionu u Deževi i pristupne saobraćajnice novoj džamiji u Muru.

Ponuđač u postupku javne nabavke, između ostalog, mora da dokaže da poseduje asfaltnu i betonsku bazu ili baze pod zakup, najmanje 10 motornih vozila nosivosti preko 10 tona i najmanje dva finišera sa garniturom valjaka, kao i da ima najmanje najmanje 50 zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu, među kojima i jednog diplomiranog građevinskog inženjera.

Rok za podnošenje ponuda je 27. septembar u podne.