10 principa liste “Vakat je” u budućem djelovanju BNV

0
171

Lista ” Vakat je” objavila je principe na kojima će raditi prilikom svog djelovanja u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.

Pored 10 principa, koliko se navodi u saopštenju, ova lista traži i depolitizaciju BNV-a.

“Principi, kojima će se baviti vijećnici sa ove liste su zaštita bošnjačkog kulturno- historijskog naslijeđa i spriječavanju bespravnog rada na restauraciji, a posebno rušenju i uništavanju tih dobara , uzurpaciji i privatizaciji vakufske imovine”, navodi se između ostalog u saopštenju.

Principi kojima će se rukovoditi su:

  1. Jasno iskazati opredjeljenje da će Bošnjačko nacionalno vijeće u Rebublici Srbiji djelovati u skladu sa ustavno-pravnim okvirima kojim se regulišu manjinska pitanja,
  2. U potpunosti razdvojiti stranačku politiku od aktivnosti koje će se sprovoditi u Bošnjačkom nacionalnom vijeću,
  3. Poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije,
  4. Angažovati najstručnije najumnije i najkompetentnije ljude za davanje doprinosa u svim oblastima koje su u nadlježnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, bez obzira na njihovu pripadnost po bilo kom osnovu,
  5. Maksimalno povećati transparetnost rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća u svim segmentima djelovanja,
  6. Formirati posebne odbore za saradnju sa organima Republike Srbije, civilnim društvom, dijasporom, Bosnom i Hercegovinom i ostalim državama nastalim iz nekadašnje zajedničke države Jugoslavije u kojima žive Bošnjaci, kao i sa Republikom Turskom,
  7. Istaći opredjeljenje za afirmaciju opštih civilizacijskih vrijednosti: tolerancije, poštivanja različitosti, multikulturalizma i zajedničkog života svih građana Republike Srbije, a posebno opredjeljenja za pridruživanjem Republike Srbije evropskom privrednom, kulturnom i civilizacijskom prostoru.
  8. Jasno istaći i podcrtati neophodnost zaštite bošnjačkog kulturno-historijskog naslijeđa i spriječavanju bespravnog rada na restauraciji, a posebno rušenju i uništavanju tih dobara, uzurpaciji i privatizaciji vakufske imovine.
  9. Istaći jasno opredjeljenje za potpunu depolitizaciju Islamske zajednice što podrazumjeva da vjerske ustanove ne mogu služiti za bilo koji vid pružanja potpore i promovisanja bilo koje političke opcije,
  10. Pokrenuti inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem će se vjernici pripadnici islama u Republici Srbiji izjasniti o objedinjavanju Islamske zajednice i o izboru rukovodećih kadrova u jedinstvenoj Islamskoj zajednici.