Historija

Historija

sandzak sandzacke novine
Historija

Piše: Muhedin Fijuljanin | sandzacke.rs Prvi list koji je štampan u Sandžaku, pod nazivom “Lim”, izašao je u Pljevljima, jula 1909. godine. Naziv lista simbolično je odražavao povezanost Pljevalja ...
Comments Off on Razvoj novinarstva u Sandžaku
np pod njemcima
Historija Sandžak

U aprilskom ratu 1941. godine Sandžak su okupirale jedinice njemačke 8. i 11. tenkovske divizije i 60. motorizovane pješadijske divizije, ali je odmah zatim jedan dio potpao pod italijansku okupacionu vlast. Takvo ...
Comments Off on Novi Pazar pod vlašću nacističke Njemačke (FOTO)
Centar Novog Pazara 60-tih godina prošlog stoljeća
Featured Historija

ABSTRAKT: Prilog predstavlja proširenu verziju autorovog izlaganja na Okruglom stolu “Sandžak 1912–2012, historija, politika, kultura“, održanom u Novom Pazaru, 24.11.2012. godine. U fokusu pažnje autora je stanje kulturnih ...
0