Kulturna baština

 • Husein-pašina džamija u Pljevljima

  Husein-pašina džamija je jedan od najznačajnijih objekata islamske arhitekture u bivšoj Jugoslaviji i jedan od bisera kulturne baštine sandžačkih Bošnjaka. Nalazi se u samom centru...

 • Džamije i mesdžidi u Sandžaku

  U nizu objekata islamske arhitekture, svojom posebnošću i monumentalnošću, kao najznačajniji građevinski objekti kulturnog naslijeđa sandžačkih Bošnjaka uopšte, izdvajaju se džamije. Na prostoru Sandžaka nastaju...

 • Han Granata

  Han Granata u Novom Pazaru jedan je od starijih objekata ovakve vrste u regionu. Nalazi se u neposrednoj blizini Altun-alem džamije i svojevremeno se nalazio...

 • “Raskršća baštine” u muzeju Ras

  Novopazarski muzej “Ras” u saradnji sa Centrom za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u srijedu počinje realizaciju projekta „Raskršća baštine“. Iz muzeja navode...

 • Gazi Isa-begova džamija u Novom Pazaru

  Gazi Isa-begova džamija jedna je od prvih, ako ne i prva, građevina u Novom Pazaru uopšte. Izgradio ju je, oko 1460. godine, utemeljitelj Novog Pazara...