Kulturna baština

 • Lejlek džamija u Novom Pazaru

  Lejlek džamija, u naselju Ćukovac u Novom Pazaru, jedna je od najstarijih džamija u Novom Pazaru. U narodu je poznata kao Lejlek džamija (po ptici...

 • Altun-alem džamija u Novom Pazaru

  Altun-alem džamija (džamija sa zlatnim alemom – dragim kamenom), spada u najčuvenije sandžačke džamije. Smještena je na središnjem dijelu nekadašnjeg Stambolskog druma (današnja Prvomajska ulica), u...

 • Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku

  Povodom izlaska iz štampe knjige “Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku” razgovarali smo sa autorom ove publikacije Fatihom Hadžićem Gospodine Hadžiću recite nam...

 • Husein-pašina džamija u Pljevljima

  Husein-pašina džamija je jedan od najznačajnijih objekata islamske arhitekture u bivšoj Jugoslaviji i jedan od bisera kulturne baštine sandžačkih Bošnjaka. Nalazi se u samom centru...

 • Džamije i mesdžidi u Sandžaku

  U nizu objekata islamske arhitekture, svojom posebnošću i monumentalnošću, kao najznačajniji građevinski objekti kulturnog naslijeđa sandžačkih Bošnjaka uopšte, izdvajaju se džamije. Na prostoru Sandžaka nastaju...