Naslovna » Kulturna baština

Kulturna baština

Šta je zapravo “saljevanje strave”? (VIDEO)

Šta je zapravo “saljevanje strave”? (VIDEO)

nov. 13 | Na prostorima bivše Jugoslavije, te sadašnje Bosne i Hercegovine, Sandžaka i šire je bio i još uvijek jeste rasprostranjen običaj pod nazivom “saljevanje strave” ili “saljevanje strahe”. Nepobitno je da ste barem nekad u...

Tepsijanje (FOTO)

Tepsijanje (FOTO)

aug. 2 | Tepsijanje spada u bosanski, pa i balkanski folklor. To je starinski način pjevanja narodnih pjesama uz okretanje okrugle i plitke bakrene tepsije. Tepsijanje se izvodi tako što se tepsija uspravno postavi na sofru (siniju) ili na pod, pa joj se u...

Lejlek džamija u Novom Pazaru

Lejlek džamija u Novom Pazaru

mar. 15 | Lejlek džamija, u naselju Ćukovac u Novom Pazaru, jedna je od najstarijih džamija u Novom Pazaru. U narodu je poznata kao Lejlek džamija (po ptici lejleku, koja se u muslimanskoj tradiciji smatra posebno uvaženom). Pravo ime džamije, očuvano samo...

Altun-alem džamija u Novom Pazaru

Altun-alem džamija u Novom Pazaru

mar. 14 | Altun-alem džamija (džamija sa zlatnim alemom – dragim kamenom), spada u najčuvenije sandžačke džamije. Smještena je na središnjem dijelu nekadašnjeg Stambolskog druma (današnja Prvomajska ulica), u Novom Pazaru. Izgradio ju je, u prvoj...

Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku

Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku

mar. 12 | Povodom izlaska iz štampe knjige “Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku” razgovarali smo sa autorom ove publikacije Fatihom Hadžićem Gospodine Hadžiću recite nam nešto više o vašem radu na ovom projektu i šta...

Husein-pašina džamija u Pljevljima

Husein-pašina džamija u Pljevljima

mar. 3 | Husein-pašina džamija je jedan od najznačajnijih objekata islamske arhitekture u bivšoj Jugoslaviji i jedan od bisera kulturne baštine sandžačkih Bošnjaka. Nalazi se u samom centru Pljevalja, u neposrednoj blizini stare Sahat-kule. Podignuta...

Džamije i mesdžidi u Sandžaku

Džamije i mesdžidi u Sandžaku

mar. 2 | U nizu objekata islamske arhitekture, svojom posebnošću i monumentalnošću, kao najznačajniji građevinski objekti kulturnog naslijeđa sandžačkih Bošnjaka uopšte, izdvajaju se džamije. Na prostoru Sandžaka nastaju sa dolaskom Osmanlija, počev...

Han Granata

Han Granata

jan. 28 | Han Granata u Novom Pazaru jedan je od starijih objekata ovakve vrste u regionu. Nalazi se u neposrednoj blizini Altun-alem džamije i svojevremeno se nalazio ispod samog istočnog bastiona novopazarske tvrđave. Han je jednospratna građevina, čije...

“Raskršća baštine” u muzeju Ras

“Raskršća baštine” u muzeju Ras

dec. 3 | Novopazarski muzej “Ras” u saradnji sa Centrom za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u srijedu počinje realizaciju projekta „Raskršća baštine“. Iz muzeja navode da projekat obuhvata izložbu, naučni skup i radionice...

Gazi Isa-begova džamija u Novom Pazaru

Gazi Isa-begova džamija u Novom Pazaru

okt. 8 | Gazi Isa-begova džamija jedna je od prvih, ako ne i prva, građevina u Novom Pazaru uopšte. Izgradio ju je, oko 1460. godine, utemeljitelj Novog Pazara Isa-beg Ishaković, prvi bosanski sandžak-beg. Nalazila se u samom centru Novog Pazara, na Žitnom...